Tên miền miễn phí.

Việc bỏ ra số tiền khoảng 820,000 đồng cho tên miền .vn và khoảng 700,000 đồng cho tên  miền .com.vn còn tên miền quốc tết thì .net và .com cũng khoảng 250,000 cho một tên miền, tất cả tên miền đều có giá trị trong vòng một năm. Nhưng đối với những người bắt đầu … Continue reading Tên miền miễn phí.